1. laktos

  laktos, mjölksocker, en disackarid uppbyggd av galaktos som är förenad med glukos genom en β-1,4-glukosidbindning.
 2. exergi

  exergi, den mängd mekaniskt arbete som maximalt (dvs. i en ideal process) kan utvinnas ur ett system då det får gå till termodynamisk jämvikt (internt eller med en viss konstant omgivning).
 3. naturgummi

  naturgummi, NR, gummi baserat på cis-polyisopren, som bildas och utvinns ur vissa växter, främst gummiträdet; se gummi.
 4. argon

  argon, gasformigt grundämne i periodiska systemets grupp 18 (VIII B); kemiskt tecken Ar.
 5. kondensator

  kondensator är en liten sak som kan lagra elektrisk energi.
 6. heroin

  heroin, diacetylmorfin, substans som tillhör gruppen semisyntetiska opioider.

 7. lösningsmedel

  lösningsmedel är ett ämne som används för att lösa upp ett annat ämne.

 8. Cecil Rhodes

  Rhodes, Cecil, 1853–1902, brittisk-sydafrikansk politiker, finansman och imperiebyggare.
 9. morfin

  morfin, smärtstillande läkemedel i gruppen opioider.

 10. palmolja

  palmolja, gult till mörkrött fett som utvinns ur fruktköttet från oljepalmer, framför allt arten Elaeis guineensis.