1. krypton

  krypton, grundämne, ädelgas i periodiska systemets grupp 18, kemiskt tecken Kr.
 2. aktinider

  aktinider, benämning på de i period 7 efter aktinium följande 14 grundämnena med atomnummer 90–103, som börjar med torium och slutar med lawrencium (se tabell).
 3. sulfatprocessen

  sulfatprocessen, den viktigaste kemiska metoden för tillverkning av pappersmassa.
 4. solros

  solros, Helianthus annuus, art i familjen korgblommiga växter.

 5. gruva

  gruva är en plats där man bryter malm eller kol eller andra mineral.
 6. jams

  jams, yams, Dioscorea, släkte jamsväxter med ca 600 arter fleråriga örter; några är buskartade och alla är slingerväxter, som mot lämpligt stöd kan klättra mycket högt.

 7. kat

  kat, kath, chat, qat, cafta, Catha edulis, art i familjen benvedsväxter.

 8. kaskelot

  kaskelot, spermacetival, Physeter macrocephalus (synonym P. catodon), art i tandvalsfamiljen kaskeloter.
 9. bensen

  bensen, förr bensol, C 6H 6, en färglös, starkt ljusbrytande vätska med karakteristisk lukt.
 10. bauxit

  bauxit är en jordart eller bergart.