1. kittling

  kitt`ling subst. ~en ~ar ORDLED: kittl-ing-en
  Svensk ordbok
 2. nationell

  nationell [natʃonel´] adj. ~t ORDLED: nat-ion-ell
  Svensk ordbok
 3. nostalgi

  nostalgi [-gi´] subst. ~n äv. ~en ORDLED: nost-alg-in
  Svensk ordbok
 4. patetisk

  pate´tisk adj. ~t ORDLED: pat-et-isk
  Svensk ordbok
 5. egendomlig

  e`gendomlig adj. ~t ORDLED: egen-dom-lig
  Svensk ordbok
 6. skandal

  skanda´l subst. ~en ~er ORDLED: skand-al-en
  Svensk ordbok
 7. uppliva

  upp`liva verb ~de ~t ORDLED: upp--liv-ar SUBST.: upplivande, upplivning
  Svensk ordbok
 8. uppmärksamhet

  upp`märksamhet subst. ~en ORDLED: upp--märk-sam-het-en
  Svensk ordbok
 9. gehör

  gehö´r subst. ~et ORDLED: ge-hör-et
  Svensk ordbok
 10. diskret

  diskre´t adj., neutr. ~ ORDLED: dis-kret
  Svensk ordbok