1. hänföra

  hä`nföra verb hänförde hänfört, pres. hänför ORDLED: hän--för-de SUBST.: hänförande; hänförelse (till 2)
  Svensk ordbok
 2. tråkig

  trå`kig adj. ~t ORDLED: tråk-ig
  Svensk ordbok
 3. vädja

  vä`dja verb ~de ~t ORDLED: vädj-ar SUBST.: vädjande; vädjan
  Svensk ordbok
 4. syfta

  syf`ta verb ~de ~t ORDLED: syft-ar SUBST.: syftande, syftning
  Svensk ordbok
 5. hos

  hos prep.
  Svensk ordbok
 6. stöta

  stö`ta verb stötte stött, pres. stöter ORDLED: stöt-er SUBST.: stötande (till 1--3 och 5), stötning (till 1--3 och 5)
  Svensk ordbok
 7. liv

  liv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: liv-et
  Svensk ordbok
 8. lukta

  luk`ta verb ~de ~t ORDLED: lukt-ar SUBST.: luktande; lukt (till 1)
  Svensk ordbok
 9. ladda

  1ladd`a verb ~de ~t ORDLED: ladd-ar SUBST.: laddande, laddning
  Svensk ordbok
 10. ruska

  2rus`ka verb ~de ~t ORDLED: rusk-ar SUBST.: ruskande (till 1 och 2), ruskning (till 1 och 2); rusk (till 3)
  Svensk ordbok