1. tända

  tän`da verb tände tänt, pres. tänder ORDLED: tänd-er SUBST.: tändande, tändning
  Svensk ordbok
 2. minne

  minn`e subst. ~t ~n ORDLED: minn-et
  Svensk ordbok
 3. lysa

  2ly`sa verb lyste lyst, pres. lyser ORDLED: lys-er SUBST.: lysande, lysning (till 2)
  Svensk ordbok
 4. neutral

  neutra´l adj. ~t ORDLED: neutr-al
  Svensk ordbok
 5. enskild

  e`nskild adj. enskilt ORDLED: en--skil-da
  Svensk ordbok
 6. ond

  ond adj. ont, efter prep. ibl. ondo, komp. ~are el. vanl. värre [vär´e], superl. ~ast el. vanl. värst
  Svensk ordbok
 7. hjärta

  hjärt`a subst. ~t ~n, best. f. genitiv sing. ibl. ~ns el. ~nes ORDLED: hjärt-at
  Svensk ordbok