1. vänstervågen

  vänstervågen, benämning på den politiska vänstervind som under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet påverkade samhällsdebatten inom flertalet västländer.

 2. Alva Myrdal

  Myrdal, Alva, född Reimer, född 31 januari 1902, död 1 februari 1986, politiker (socialdemokrat), diplomat, riksdagsledamot 1962–70 (första kammaren), konsultativt statsråd 1966–73.
 3. reklam

  reklam, vanligen ett av de konkurrensmedel som ett företag använder i sin marknadsföring för att främja försäljningen av en vara eller tjänst.
 4. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 5. Robin Williams

  Williams, Robin, 1952–2014, amerikansk skådespelare och ståuppkomiker.
 6. hårdrock

  hårdrock, samlande benämning på ett brett spektrum av delgenrer inom rockmusiken som kännetecknas av bl.a. hög volym, virtuost gitarrspel – ofta med utpräglade riff och distorderad klang – och kraftfull sång, ofta sjungen i ett högt register.
 7. tilltalad

  tilltalad, i brottmålsprocessen benämning på den misstänkte gärningsmannen efter det att åtal väckts i domstol.
 8. elicitor

  elicitor, kemiskt ämne som avges av på växter parasiterande svampar och som utlöser en försvarsreaktion från växterna.
 9. revelj

  revelj, militär signal för att väcka trupp.
 10. D.W. Griffith

  Griffith, David Wark, född 22 januari 1875, död 23 juli 1948, amerikansk filmregissör, en av filmindustrins grundläggare och sannolikt stumfilmens mest inflytelserika berättare.