1. Lars Ulvenstam

  Ulvenstam, Lars, 1921–2017, kulturjournalist och TV-man.

 2. indikatorart

  indikatorart, art som kan tas som tecken på att vissa omvärldsförhållanden råder, antingen genom att arten specifikt karakteriserar ett visst biologiskt (i allmänhet växt-)samhälle eller genom att den på grund av sin tolerans eller känslighet för någon viss omvärldsfaktor anses påvisa det tillstånd vari denna faktor befinner sig.
 3. Elin Wägner

  Wägner, Elin, född 16 maj 1882, död 7 januari 1949, författare, journalist, ledamot av Svenska Akademien från 1944.

 4. Vicente Aleixandre

  Aleixandre, Vicente, född 26 april 1898, död 14 december 1984, spansk författare, Nobelpristagare i litteratur 1977.
 5. assistanshund

  assistanshund, samlingsbenämning på servicehundar för funktionshindrade, signalhundar för hörselskadade, ledarhundar för synskadade samt alarmerande servicehundar för personer med diabetes och epilepsi.
 6. välgörenhet

  välgörenhet, filantropi , osjälvisk hjälp till människor som är i nöd eller att hjälpa sämre lottade.
 7. romer

  romer, folkgrupp som utgör en etnisk minoritet i de länder där den lever.