1. julmat

  julmat är sådana maträtter som man äter under julhelgen.
 2. ormar

  ormar är en grupp kräldjur som har långsmal kropp och saknar ben.
 3. Wyoming

  Wyoming, förkortat WY, delstat i västra USA.

 4. solen

  solen, symbol ⊙, den närmaste stjärnan och solsystemets centralkropp.
 5. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 6. Stéphane Mallarmé

  Mallarmé, Stéphane, född 18 mars 1842, död 9 september 1898, fransk författare.
 7. Sara Lidman

  Lidman, Sara, född 30 december 1923, död 17 juni 2004, författare, professors namn 1999.

 8. brunbjörn

  brunbjörn är en art i djurfamiljen björnar.
 9. alkalimetaller

  alkalimetaller är lätta och mjuka metaller.

 10. Ragnar Lassinantti

  Lassinantti, Ragnar, 1915–85, politiker (socialdemokrat) och ämbetsman.