1. gevaldiger

  gevaldiger, före 1850 benämning på poliskonstapel.
 2. Grane

  Grane (isländska Grani), i den poetiska Eddan namn på hjälten Sigurd Fafnesbanes häst, vilken han klövjade med den väldiga guldskatt som draken Fafner ruvat över.
 3. Helvetiska republiken

  Helvetiska republiken, det officiella namnet för Schweiz under franskt välde 1798–1815, se Schweiz (Historia).
 4. folkvälde

  folkvälde, detsamma som demokrati.
 5. flanell

  flanell är ett tyg med väldigt mjuk yta.
 6. hellenismen

  hellenismen, benämning på en epok i antik historia, med början vid Alexander den stores död 323 f.Kr.
 7. vikingatiden

  vikingatiden är namnet på en period i Nordens historia.
 8. Nimrod

  Nimrod, enligt Första Moseboken 10:8–12 son till Kush.
 9. Panthalassa

  Panthalassa, ett av Alfred Wegener myntat namn på den väldiga ocean som omslöt den enda landmassa, Pangea, som han antog hade existerat under yngre karbon (för ca 300 miljoner år sedan).
 10. potens

  potens, sexuell förmåga, erektionsförmåga, mannens förmåga till samlag ( potentia coeundi); jämför impotens.