1. väld

  väld subst. ~en ORDLED: väld-en
  Svensk ordbok
 2. välde

  väl`de subst. ~t ~n ORDLED: väld-et
  Svensk ordbok
 3. väldig

  väl`dig adj. ~t ORDLED: väld-ig
  Svensk ordbok
 4. väldans

  väl`dans adv. ORDLED: väld-ans
  Svensk ordbok
 5. oväld

  o`väld subst. ~en ORDLED: o--väld-en
  Svensk ordbok
 6. väldeligen

  väl`deligen adv. ORDLED: välde-lig-en
  Svensk ordbok
 7. väldeliga

  väl`deliga adv. ORDLED: välde-liga
  Svensk ordbok
 8. oväldig

  o`väldig adj. ~t ORDLED: o--väld-ig
  Svensk ordbok
 9. olika

  o`lika adv. ORDLED: o--lika
  Svensk ordbok
 10. gubbvälde

  gubb`välde subst. ~t ~n ORDLED: gubb--väld-et
  Svensk ordbok