1. poppis

  poppis [påp´-] adj., ingen böjning ORDLED: popp-is
  Svensk ordbok
 2. fyrväldig

  fy`rväldig adj. ~t ORDLED: fyr--väld-ig
  Svensk ordbok
 3. skräckvälde

  skräck`välde subst. ~t ~n ORDLED: skräck--väld-et
  Svensk ordbok
 4. minoritetsvälde

  minorite`tsvälde subst. ~t ~n ORDLED: min-or-itets--väld-et
  Svensk ordbok
 5. lärobyggnad

  lä`robyggnad subst. ~en ~er ORDLED: läro--bygg-nad-en
  Svensk ordbok
 6. kafferast

  kaff`erast subst. ~en ~er ORDLED: kaffe--rast-en
  Svensk ordbok
 7. bestyr

  besty´r subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-styr-et
  Svensk ordbok
 8. överväldiga

  ö`verväldiga verb ~de ~t ORDLED: över--väld-ig-ar SUBST.: överväldigande
  Svensk ordbok
 9. samvälde

  sam`välde subst. ~t ~n ORDLED: sam--väld-et
  Svensk ordbok
 10. vrål-

  vrål- förled
  Svensk ordbok