1. hallå

  2hallå´ subst. ~et äv. ~t ORDLED: hallå-et
  Svensk ordbok
 2. administrativ

  administrativ [-i´v äv. ad´-] adj. ~t ORDLED: ad-min-istr-at-iv
  Svensk ordbok
 3. ändmorän

  än`dmorän subst. ~en ~er ORDLED: änd--mor-än-en
  Svensk ordbok
 4. tankebyggnad

  tank`ebyggnad subst. ~en ~er ORDLED: tanke--bygg-nad-en
  Svensk ordbok
 5. kompis

  kompis [kåm´-] subst. ~en ~ar ORDLED: komp-is-en
  Svensk ordbok
 6. mannamån

  mann`amån subst., ingen böjning ORDLED: manna--mån
  Svensk ordbok
 7. kliv

  kliv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kliv-et
  Svensk ordbok
 8. hårtofs

  hå`rtofs subst. ~en ~ar ORDLED: hår--tofs-en
  Svensk ordbok
 9. herkulesarbete

  her`kulesarbete subst. ~t ~n ORDLED: herkules--arbet-et
  Svensk ordbok
 10. herkulisk

  herku´lisk adj. ~t ORDLED: herkul-isk
  Svensk ordbok