1. enväldig

  e`nväldig adj. ~t ORDLED: en--väld-ig
  Svensk ordbok
 2. barnslig

  ba`rnslig adj. ~t ORDLED: barns-lig
  Svensk ordbok
 3. tretton

  trett`on räkn. ORDLED: tret-ton
  Svensk ordbok
 4. plask

  plask subst. ~et ORDLED: plask-et
  Svensk ordbok
 5. lika

  1li`ka adv.
  Svensk ordbok
 6. besvärlig

  besvä´rlig adj. ~t ORDLED: be-svär-lig
  Svensk ordbok
 7. klädsam

  klä`dsam adj. ~t ~ma ORDLED: kläd-samm-are
  Svensk ordbok
 8. besolda

  besolda [-sål´-] verb ~de ~t ORDLED: be-sold-ar SUBST.: besoldande, besoldning
  Svensk ordbok
 9. maffig

  maff`ig adj. ~t ORDLED: maff-ig
  Svensk ordbok
 10. överväldigande

  ö`verväldigande adj., ingen böjning ORDLED: över--väld-ig-ande
  Svensk ordbok