1. ofantlig

  ofan´tlig adj. ~t ORDLED: o--fant-lig
  Svensk ordbok
 2. församlas

  försam´las verb församlades församlats ORDLED: för-saml-as
  Svensk ordbok
 3. hisklig

  his`klig adj. ~t ORDLED: hisk-lig
  Svensk ordbok
 4. torna

  to`rna verb ~de ~t ORDLED: torn-ar SUBST.: tornande
  Svensk ordbok
 5. ginnungagap

  ginn`ungagap subst., ingen böjning, neutr. ORDLED: ginn-unga--gap
  Svensk ordbok
 6. kraftmätning

  kraf`tmätning subst. ~en ~ar ORDLED: kraft--mät-ning-en
  Svensk ordbok
 7. faslig

  fa`slig adj. ~t ORDLED: fas-lig
  Svensk ordbok
 8. herravälde

  herr`avälde subst. ~t ORDLED: herra--väld-et
  Svensk ordbok
 9. gentil

  gentil [ʃaŋti´l] adj. ~t ORDLED: gent-il
  Svensk ordbok
 10. jobbig

  jobbig [jåb`-] adj. ~t ORDLED: jobb-ig
  Svensk ordbok