1. stöddig

  stödd`ig adj. ~t ORDLED: stödd-ig
  Svensk ordbok
 2. individuell

  individuell´ adj. ~t ORDLED: in-di-vidu-ell
  Svensk ordbok
 3. olik

  o`lik adj. ~t ORDLED: o--lik
  Svensk ordbok
 4. värst

  2värst adj., superl.
  Svensk ordbok
 5. beting

  1beting´ subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-ting-et
  Svensk ordbok
 6. trassla

  trass`la verb ~de ~t ORDLED: trassl-ar SUBST.: trasslande; trassel
  Svensk ordbok
 7. skjorta

  skjort`a subst. ~n skjortor ORDLED: skjort-an
  Svensk ordbok
 8. våld

  våld subst. ~et ORDLED: våld-et
  Svensk ordbok
 9. eskader

  eska´der subst. ~n eskadrar ORDLED: eskadr-ar
  Svensk ordbok
 10. hängbro

  häng`bro subst. ~n ~ar ORDLED: häng--bro-ar
  Svensk ordbok