1. GAL–TAN

  GAL–TAN, värderingsskala som beskriver ideologiska skillnader mellan politiska partier.

 2. public choice

  public choice, public choice-skolan, politikens ekonomiska teori, ekonomisk teori för politiskt beslutsfattande.
 3. röstsplittring

  röstsplittring, väljarnas benägenhet att rösta på olika partier vid gemensam valdag för riksdags-, landstings- och kommunfullmäktigeval.

 4. valdeltagande

  valdeltagande, andel av de röstberättigade som deltar i ett allmänt val eller folkomröstning.