1. Rudra

  Rudra, indisk gud i vedisk religion.
 2. Thorbjörn Fälldin

  Fälldin, Thorbjörn, född 24 april 1926, död 23 juli 2016, politiker (centerpartist), statsminister 1976–78 och 1979–82, lantbrukare.

 3. Thetis

  Thetis, havsgudinna i grekisk mytologi, dotter till Nereus och maka till Peleus.
 4. benefik rättshandling

  benefik rättshandling, rättshandling som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av värde för någon annan.
 5. Nereus

  Nereus (grekiska Nēreus), havsgud i grekisk mytologi, son av Pontos (Havet) och Gaia (Jorden).
 6. El

  El användes bland västsemitiska folk i forntiden som allmänt ord för ”gud” men också som benämning på den högste guden (jämför arabiska Allah).
 7. protokoll

  protokoll, inom diplomatiken de textled som inleder ett medeltida brev (diplom).
 8. Maitreya

  Maitreya, en bodhisattva, en av de främsta, den blivande buddhan.
 9. djurdiplomati

  djurdiplomati, utväxlande av djur som gåvor för att skapa eller bekräfta goda relationer mellan makthavare.

 10. Karl XII

  Karl XII, född 17 juni 1682, död 30 november 1718, svensk kung från 1697, son till Karl XI och Ulrika Eleonora.