1. avunkulat

  avunkulat, kulturantropologisk term för det speciella förhållande som råder mellan en man och hans systerson i många släktskapsbaserade samhällen och som präglas av antingen välvilligt överseende eller sträng auktoritet.
 2. Grekland

  Grekland, stat i sydöstra Europa.

 3. Punch

  Punch, egentligen Punch, or the London Charivari, brittisk satirisk tidskrift 1841–1992 och 1996–2002, innehållande skämtteckningar med text över aktualiteter i politiken och samhällslivet, reportage, efter hand också kritik.
 4. judendom

  judendom, judarnas religion, filosofi och livsföring.
 5. grekisk religion

  grekisk religion, den förhärskande religionen i den antika grekiska världen.
 6. Gottfried Keller

  Keller, Gottfried, född 19 juli 1819, död 16 juli 1890, schweizisk (tyskspråkig) författare.
 7. Metteyya

  Metteyya, den blivande buddhan, se Maitreya.
 8. Julianus

  Julianus ( Flavius Claudius Iulianus), kallad Apostata (’avfällingen’), född 331, död 26 eller 27 juni 363, romersk kejsare; son till Konstantin den stores halvbror Julius Constantius.
 9. Zoltán Kodály

  Kodály, Zoltán, född 16 december 1882, död 6 mars 1967, ungersk tonsättare, musikforskare och pedagog.
 10. kritik

  kritik, ett i massmedier utvecklat sätt att beskriva, tolka och värdera konstverk.