1. Irland

  Irland, stat omfattande större delen av ön med samma namn.

 2. Polen

  Polen, stat i mellersta Europa.

 3. diplomatik

  diplomatik, vetenskapsgren som undersöker äldre, framför allt medeltida urkunder.
 4. Afghanistan

  Afghanistan, stat i sydvästra Asien.

 5. Hallandsåstunneln

  Hallandsåstunneln, Hallandsåsprojektet, 8,6 km lång järnvägstunnel genom Hallandsåsen i nordvästra Skåne, invigd 2015.
 6. välsinnad

  vä`lsinnad adj. välsinnat ORDLED: väl--sinn-ad
  Svensk ordbok
 7. patriarkalisk

  patriarka´lisk adj. ~t ORDLED: patri-ark-al-isk
  Svensk ordbok
 8. bevågenhet

  bevå´genhet subst. ~en ~er ORDLED: be-våg-en-het-en
  Svensk ordbok
 9. graciös

  graciö´s adj. ~t ORDLED: graci-ös
  Svensk ordbok
 10. farbroderlig

  far`broderlig adj. ~t ORDLED: far--broder-lig
  Svensk ordbok