1. sticka

  3stick`a verb ~de ~t ORDLED: stick-ar SUBST.: stickande, stickning
  Svensk ordbok
 2. fläta

  2flä`ta verb ~de ~t ORDLED: flät-ar SUBST.: flätande, flätning
  Svensk ordbok
 3. nål

  nål subst. ~en ~ar ORDLED: nål-en
  Svensk ordbok
 4. gles

  gles adj. ~t
  Svensk ordbok
 5. modern

  modern [-ä´rn] adj. ~t ORDLED: mod-ern
  Svensk ordbok
 6. bindning

  bin`dning subst. ~en ~ar ORDLED: bind-ning-en
  Svensk ordbok
 7. spinna

  spinn`a verb spann spunnit spunnen spunna, pres. spinner ORDLED: spinn-er SUBST.: spinnande, spinning
  Svensk ordbok
 8. säck

  säck subst. ~en ~ar ORDLED: säck-en
  Svensk ordbok