1. World Wide Web

  World Wide Web, WWW, webben, ”den världsvida väven”, system för publicering av information på internet.

 2. histoner

  histoner, histoproteiner, en grupp proteiner som tillsammans med DNA bildar nukleoproteiner som bygger upp kromosomerna i kärnförande (eukaryota) celler.
 3. text

  text, språkligt yttrande, vanligen skrivet eller tryckt, ibland även muntligt.
 4. De tre musketörerna

  De tre musketörerna, Les Trois Mousquetaires, roman av den franske författaren Alexandre Dumas d.ä., utgiven 1844.

 5. ull

  ull, hår från får eller från andra djur, till exempel kanin, kamel och lama, som vid spinning och annan bearbetning får liknande egenskaper som fårull.

 6. rytm

  rytm, regelbunden växling mellan starkare och svagare moment i återkommande förlopp av olika slag; i synnerhet upplevelsen av denna växling.
 7. samisk musik

  samisk musik, musik speciell för samisk kultur.
 8. Augustinus

  Augustinus (egentligen Aurelius Augustinus), även kallad Augustinus av Hippo, född 30 november 354, död 28 augusti 430, kyrkofader, fornkyrkans mest betydande västerländske teolog, viktig även som filosof.
 9. textil

  textil, substantiv: mindre bruklig singularis till textilier.
 10. James Hargreaves

  Hargreaves, James, ca 1710–1778, brittisk vävare och uppfinnare.