1. vävning

  vävning, förfarande för tillverkning av tyg, mattor m.m. genom att i ett eller flera system av parallella trådar, varp, periodiskt sära trådarna enligt ett visst system så att en öppning, ett skäl, bildas, i vilken en eller flera korsande trådar införs.
 2. Bröderna Lejonhjärta

  Bröderna Lejonhjärta, barnbok från 1973 av Astrid Lindgren.
 3. screentryck

  screentryck (av engelska screen ’skärm’, ’duk’), tryckmetod som använder schabloner på väv som medium.
 4. onda ögat

  onda ögat, den mest kända formen av en folktro som tillskrivit vissa människor en ”oturlighet”, ett övernaturligt vållande av olyckor eller fysiskt obehag för omgivningen.
 5. Friedrich Hegel

  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, född 27 augusti 1770, död 14 november 1831, tysk filosof.
 6. Roland Barthes

  Barthes, Roland, född 12 november 1915, död 26 mars 1980, fransk kritiker, den förste innehavaren av en professur i litteratursemiologi vid Collège de France (1976).
 7. stadkant

  stadkant, stad , egg, list, ytterkant på väv i varpled som vid vävningen bundits så, att den inte skall räfflas upp så lätt.
 8. histologi

  histologi, vävnadslära, vetenskapen om de normala vävnadernas mikroskopiska uppbyggnad (celltyper, mellansubstans och trådstrukturer, arkitektur jämte cellernas strukturella och funktionella samordning).
 9. vävnad

  vävnad, som textilterm detsamma som väv; se vävning.
 10. Per Anders Fogelström

  Fogelström, Per Anders, 1917–98, författare, professors namn 1995.