1. vaccinera

    vaccinera [vaksine´ra] verb ~de ~t ORDLED: vacc-in-er-ar SUBST.: vaccinerande, vaccinering; vaccination
    Svensk ordbok
  2. livmoder

    livmoder är ett organ hos kvinnor och andra däggdjurshonor där fostret utvecklas fram till förlossningen.
  3. svininfluensa

    svininfluensa, infektionssjukdom hos gris vilken orsakas av influensavirus av typ A och vilken beskrevs första gången hos gris på 1930-talet.
  4. immunglobuliner

    immunglobuliner, de molekyler som utgör antikroppar.
  5. kolera

    kolera är en infektionssjukdom i tarmen.
  6. adjuvans

    adjuvans, medicinsk term för något som förstärker verkan av en förebyggande eller behandlande åtgärd.
  7. genteknik

    genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
  8. fläcktyfus

    fläcktyfus, tyfus, en grupp infektionssjukdomar hos människa som orsakas av bakterier i gruppen rickettsier.
  9. infektionssjukdomar

    infektionssjukdomar är de sjukdomar som orsakas av mikroorganismer, till exempel bakterier, svampar eller maskar, eller virus.
  10. hälso- och sjukvård

    hälso- och sjukvård är sådant som görs för att förebygga och behandla sjukdomar och skador.