1. infektionssjukdomar

  infektionssjukdomar är de sjukdomar som orsakas av mikroorganismer, till exempel bakterier, svampar eller maskar, eller virus.
 2. förkylning

  förkylning, sammanfattande benämning på infektioner som drabbar de övre luftvägarna, främst näsan ( rinit), där den yttrar sig som snuva ( coryza) och hosta.
 3. virologi

  virologi, läran om virussmittämnen, deras förmåga att verka som små själviska gener och att orsaka sjukdom.

 4. biologiska stridsmedel

  biologiska stridsmedel, B-stridsmedel, biologiska vapen, är enligt FN-rapporten FN A/7575 (1969) ”levande organismer – av vilken beskaffenhet de vara må – eller smittsamt material som härrör från dem, vilka är avsedda att vålla sjukdom eller död bland människor, djur eller växter och vilka för sina verkningar är beroende av förmågan att förökas inom den människa, växt eller det djur som angrips”.
 5. exotoxiner

  exotoxiner, proteiner som utsöndras av vissa sjukdomsframkallande bakterier.
 6. herpesvirus

  herpesvirus, en familj stora virus som omfattar ett flertal medlemmar med förmåga att infektera människa eller djur.
 7. polio

  polio är en virussjukdom som förr ofta kallades barnförlamning.
 8. vävnadsodling

  vävnadsodling, cell- och vävnadsodling, odling av celler från högre flercelliga organismer, dvs. från växter och djur.
 9. massvaccination

  massvaccination, massvaccinering, massimmunisering, vaccinationsprogram där det enligt beslut av hälsovårdsmyndighet eftersträvas att hela befolkningen inom ett visst geografiskt område blir vaccinerad mot en viss sjukdom.
 10. virus

  virus, typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke levande.