1. mjältbrand

  mjältbrand, anthrax, antrax, infektionssjukdom som orsakas av bakterien Bacillus anthracis, vars sporer har stor överlevnadsförmåga i jord, damm och vatten.
 2. påssjuka

  påssjuka är en smittsam sjukdom som orsakas av ett virus.
 3. virus

  virus, typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke levande.

 4. ebolafeber

  ebolafeber är en allvarlig sjukdom som finns i Afrika. Den kallas också ebola.
 5. papillomvirus

  papillomvirus, vårtvirus, grupp virus i familjen papovavirus.

 6. boosterdos

  boosterdos, begrepp inom vaccinläran.
 7. harpest

  harpest, tularemi, infektionssjukdom som förekommer framför allt hos vilda gnagare och hardjur, men som också kan drabba många andra djurarter, bl.a. rovdjur och fåglar.
 8. adenovirus

  adenovirus, Adenoviridae, familj virus som omfattar en grupp (Mastadenovirus) som infekterar människa och andra däggdjur och en grupp (Aviadenovirus) som infekterar fåglar.

 9. Epstein–Barr-virus

  Epstein–Barr-virus, EBV, humant herpesvirus 4, virus i familjen herpesvirus.

 10. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa.