1. immunitet

  immunitet mot en sjukdom innebär att man inte kan smittas av den.

 2. svininfluensa

  svininfluensa, infektionssjukdom hos gris vilken orsakas av influensavirus av typ A och vilken beskrevs första gången hos gris på 1930-talet.
 3. livmoder

  livmoder är ett organ hos kvinnor och andra däggdjurshonor där fostret utvecklas fram till förlossningen.
 4. KOL

  KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, ibland kronisk obstruktiv lungsjukdom, permanent luftrörsinflammation (kronisk bronkit) förenad med ständiga andningssvårigheter och nedsatt lungfunktion.
 5. MPR-vaccin

  MPR-vaccin, kombinationsvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund, använt i Sverige sedan 1982.

 6. Salmonella

  Salmonella, artrikt, medicinskt och ekonomiskt betydelsefullt släkte bakterier i familjen Enterobacteriaceae.
 7. förebyggande hälso- och sjukvård

  förebyggande hälso- och sjukvård, samlingsterm för åtgärder som syftar till att bevara god hälsa och förhindra att skador och sjukdomar uppkommer eller förvärras.
 8. Läkare Utan Gränser

  Läkare Utan Gränser, franska Médecins Sans Frontières, MSF, internationell medicinsk hjälporganisation, bildad 1971 i Paris och med huvudkontor i Genève; den svenska sektionen bildades 1993.

 9. massvaccination

  massvaccination, massvaccinering, massimmunisering, vaccinationsprogram där det enligt beslut av hälsovårdsmyndighet eftersträvas att hela befolkningen inom ett visst geografiskt område blir vaccinerad mot en viss sjukdom.
 10. vårdrelaterade infektioner

  vårdrelaterade infektioner, nosokomiala infektioner, samlingsbenämning på infektioner som uppstår i anslutning till undersökning, omvårdnad eller behandling inom sjukvård eller tandvård samt vid vård och omvårdnad inom särskilda boendeformer eller i egen bostad.