1. bakterier

  bakterier, Bacteria, domän prokaryota organismer.
 2. epiglottit

  epiglottit, inflammation med livshotande svullnad av struplocket.
 3. RS-virus

  RS-virus, respiratory syncytial virus, respiratoriskt syncytievirus, RSV, virus i familjen paramyxovirus.
 4. barnhälsovård

  barnhälsovård, samhällets förebyggande insatser för förskolebarns hälsa.

 5. influensa

  influensa är en mycket vanlig och mycket smittsam sjukdom som beror på influensavirus.
 6. immunsystem

  immunsystem, flercelliga organismers försvarssystem till skydd mot infektioner.
 7. barnsjukdomar

  barnsjukdomar, sjukdomar som enbart eller företrädesvis förekommer hos barn samt sjukdomar som hos barn uppträder med en särskild sjukdomsbild.
 8. dispensär

  dispensär, benämning på tidigare befintliga landstingsdrivna sjukvårdsmottagningar med inriktning på att uppspåra personer med tuberkulos, utreda smittvägar, kalla sjuka personers kontakter till undersökning och följa upp sjukdomsförlopp.
 9. duplexvaccination

  duplexvaccination, vaccination med kombinationsvaccin bestående av formalinbehandlade toxiner (toxoider) från difteri- och stelkrampsbakterier.
 10. immunisering

  immunisering, framkallande av ökad immunologisk reaktionsförmåga respektive immunitet hos en individ mot ett främmande ämne (eller organism).