1. vaghet

  vaghet, semantisk term för en vanlig typ av språklig oklarhet (jämför flertydighet, som är en annan typ av oklarhet).
 2. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 3. Vágar

  Vágar, ö i västra Färöarna; för belägenhet se topografisk karta Färöarna.
 4. esoterism

  esoterism (jämför esoterisk), hemlig lära eller inre insikt, tillgänglig enbart för de invigda, esoterikerna – till skillnad från exoterikerna, så enligt klassisk, grekisk filosofi.
 5. fysiokrater

  fysiokrater, egentligen ”företrädare för en naturlig (naturenlig, av naturen behärskad) ordning”.
 6. poststrukturalism

  poststrukturalism, filosofisk riktning, med utbredning framför allt i Frankrike, som efterträtt och på flera punkter revolterat mot strukturalismen.
 7. Färöarna

  Färöarna, ögrupp i norra Atlanten, mellan Skottland och Island; 1 400 km2, 49 755 invånare (2016).

 8. tatarer

  tatarer, ursprungligen benämning på ett mongolfolk, från 1300-talet en del turkspråkiga, muslimska folk – termen var länge mycket vag.

 9. argumentationsanalys

  argumentationsanalys, det filosofiska studiet av argument och deras giltighetsanspråk.
 10. diagnos

  diagnos, igenkännande, avgränsning och beskrivning av ett visst sjukdomstillstånd.