1. millimeter

  millimeter [-me´t- äv. mil´-] subst. ~n, plur. ~ ibl. millimetrar ORDLED: milli-metr-ar FÖRK.: mm
  Svensk ordbok
 2. aning

  a`ning subst. ~en ~ar ORDLED: an-ing-en
  Svensk ordbok
 3. insekt

  in`sekt subst. ~en ~er ORDLED: in-sekt-en
  Svensk ordbok
 4. mild

  mild adj. milt
  Svensk ordbok
 5. operera

  opere´ra verb ~de ~t ORDLED: op-er-er-ar SUBST.: opererande, operering; operation
  Svensk ordbok
 6. modern

  modern [-ä´rn] adj. ~t ORDLED: mod-ern
  Svensk ordbok
 7. denna

  denn`a pron., maskulinum denne, neutr. detta, plur. dessa ORDLED: den-na
  Svensk ordbok
 8. halv

  halv adj. ~t
  Svensk ordbok