1. pikter

  pikter, folkgrupp i Skottland under senantiken och den tidiga medeltiden.
 2. Perino del Vaga

  Perino del Vaga , egentligen Pietro Buonaccorsi, 1501–47, florentinsk målare.
 3. Perino del Vaga

  del Vaga, Perino, egentligen Pietro Buonaccorsi, 1501–47, italiensk målare.
 4. Karl IX

  Karl IX, född 4 oktober 1550, död 30 oktober 1611, svensk kung formellt från 1604, reellt från 1599, yngste son till Gustav Vasa och Margareta Leijonhufvud.
 5. biopsykosociala modellen

  biopsykosociala modellen, BPS, teori enligt vilken varje tillstånd av ohälsa eller hälsa beror på biologiska, psykologiska och sociala förhållanden.
 6. modala hjälpverb

  modala hjälpverb, hjälpverb som anger olika slags modalitet.
 7. spöke

  spöke, den mest allmänna men också vagaste svenska termen för ett dödsväsen.
 8. Bayes inferens

  Bayes inferens, statistisk teori för hur man bör dra slutsatser från experiment och undersökningar.
 9. albanska

  albanska, albanska gjuha shqipe, indoeuropeiskt språk som (2010) talas som modersmål av 6,6 miljoner, varav 3,4 miljoner i Albanien, 1,6 miljoner i Kosovo (på albanska Kosova), 523 000 i Nordmakedonien, 250 000 i Italien, 172 000 i Tyskland, 121 000 i Schweiz, 105 000 i Grekland, 92 000 i USA, 54 000 i Serbien, 39 000 i Sverige, 36 000 i Montenegro och 35 000 i Österrike.

 10. kod

  kod, inom språkvetenskapen dels språk eller språkvarietet betraktad som ett system av tecken, dels, efter den brittiske språksociologen Basil Bernstein, en av sociala förhållanden och relationer betingad styrmekanism som bestämmer hur vi uttrycker och uppfattar betydelser.