1. soritetsparadoxer

  soritetsparadoxer, logisk benämning på en typ av paradoxer som vaga termer ger upphov till.
 2. magsäckscancer

  magsäckscancer, ventrikelcancer, elakartad tumör i magsäckens slemhinna, en av de vanligare cancerformerna.
 3. Bayes inferens

  Bayes inferens, statistisk teori för hur man bör dra slutsatser från experiment och undersökningar.
 4. albanska

  albanska, albanska gjuha shqipe, indoeuropeiskt språk som (2010) talas som modersmål av 6,6 miljoner, varav 3,4 miljoner i Albanien, 1,6 miljoner i Kosovo (på albanska Kosova), 523 000 i Nordmakedonien, 250 000 i Italien, 172 000 i Tyskland, 121 000 i Schweiz, 105 000 i Grekland, 92 000 i USA, 54 000 i Serbien, 39 000 i Sverige, 36 000 i Montenegro och 35 000 i Österrike.

 5. partikel

  partikel, vag språkvetenskaplig term för oböjligt småord.
 6. övernaturliga väsen

  övernaturliga väsen, supranormala väsen, fantasiskapelser som återfinns i folktron i alla kulturer och utgör en väsentlig del av denna.

 7. kod

  kod, inom språkvetenskapen dels språk eller språkvarietet betraktad som ett system av tecken, dels, efter den brittiske språksociologen Basil Bernstein, en av sociala förhållanden och relationer betingad styrmekanism som bestämmer hur vi uttrycker och uppfattar betydelser.

 8. neutrum

  neutrum, ett genus som i flera indoeuropeiska språk, t.ex. i den moderna tyskan, kontrasterar mot maskulinum och femininum.
 9. medelklass

  medelklass, term som förekommit sedan 1700-talet men som alltid haft en något vag och skiftande innebörd.
 10. avtalstolkning

  avtalstolkning, inom avtalsrätten att utröna den gemensamma partsviljan.