1. ekotyp

  ekotyp , som folkloristiskt begrepp en särform av en folksagotyp, som under avsevärd tid och under isolering utvecklats inom ett kulturområde och därvid av kulturmiljön erhållit en form som avviker från motsvarande sagotyps utformning inom andra kulturområden.
 2. väsen

  väsen, mångtydig term som inom filosofin ofta använts i analogi med latinets essentia (ett översättningslån av grekiskans ousia) för den postulerade gemensamma natur som antas finnas i eller bakom de enskilda tingen av en viss art eller sort.
 3. perestrojka

  perestrojka, benämning på det reformprogram som introducerades av den sovjetiske partichefen Michail Gorbatjov vid hans makttillträde 1985.
 4. vagantdiktning

  vagantdiktning, profan latinsk lyrik som skrevs av kringvandrande studenter eller klerker under 1100- och 1200-talen.
 5. ashkali

  ashkali, albanska haskali, benämning på en albansktalande minoritet på Balkanhalvön.
 6. Lykke Li

  Lykke Li, egentligen Lykke Zachrisson, född 1986, sångerska och låtskrivare.
 7. biopsykosociala modellen

  biopsykosociala modellen, BPS, teori enligt vilken varje tillstånd av ohälsa eller hälsa beror på biologiska, psykologiska och sociala förhållanden.
 8. dit

  dit, term, skapad av C.W. von Sydow, för en icke-episk kategori av folkdikt som kan karakteriseras som korta konstateranden utan att det utsägs om de är sanna eller falska.
 9. Joe Hill

  Hill, Joe, egentligen Joseph Hillstrom, ursprungligen Joel Hägglund, 1879–1915, amerikansk protestdiktare av svenskt ursprung.
 10. äggstockstumörer

  äggstockstumörer, ovarialtumörer, olika former av tumörbildning i äggstockarna (ovarierna).