1. absurditetstest

  absurditetstest, psykologiskt test med uppgifter vilkas lösning kräver att man genomskådar en orimlighet.
 2. klys

  klys, hålformad öppning i ett fartygs bog, akter, sida eller däck, genom vilken kätting, vajer eller tågvirke kan föras vid exempelvis ankring eller förtöjning.
 3. stag

  stag, tåg eller vajer som stagar en fartygsmast för- eller akterifrån.
 4. nutation

  nutation, kortperiodiska oscillationer i polaxelns rörelse för en fritt roterande kropp som utsätts för yttre krafter.
 5. nutation

  nutation, det slags pendelrörelse som ett växande skott hos en växt beskriver på grund av att tillväxthastigheten på olika sidor av skottet varierar på ett rytmiskt sätt.
 6. ungerska

  ungerska, ett finsk-ugriskt språk som talas som modersmål av 12,6 miljoner (2010), varav merparten i Ungern samt av större grupper i grannländerna Rumänien, Slovakien, Österrike, Serbien och Ukraina samt av mindre grupper utvandrare i många andra länder, bl.a. USA, Tyskland, Israel och Sverige.
 7. brass

  brass, grovt tågvirke eller vajer ingående i den löpande riggen, som används för att vrida ett segelfartygs rår i horisontalplanet för att få seglen i bästa vinkel mot vinden.
 8. lodlina

  lodlina, redskap vid lodning.
 9. bobbins

  bobbins, rullar eller klot uppträdda på en vajer som fästs intill undertelnen på en trål.
 10. snäckan

  snäckan är en del av innerörat.