1. lodlina

  lodlina, redskap vid lodning.
 2. bobbins

  bobbins, rullar eller klot uppträdda på en vajer som fästs intill undertelnen på en trål.
 3. öra

  öra är ett sinnesorgan som människor och andra ryggradsdjur som lever på land hör med. Örat är också ett jämviktsorgan eftersom balansorganet finns i örat.
 4. cirkumnutation

  cirkumnutation, mer eller mindre cirkulär spiral- eller rotationsrörelse hos många växtorgan.
 5. Kew Gardens

  Kew Gardens är en berömd botanisk trädgård i London i Storbritannien.
 6. pråm

  pråm, flatbottnad farkost avsedd för transport av gods; vanligen avses en sådan utan egen motor.
 7. spelflotte

  spelflotte, timrad flotte som användes vid manuell bogsering ( spelflottning) av timmer över sjöar och sel.
 8. surrning

  surrning, anordning som hindrar last från att glida eller välta under transport.
 9. vattenhämtare

  vattenhämtare, behållare som används för att hämta upp vatten från önskat djup i hav eller i sjöar vid provtagning.
 10. Edvard Weie

  Weie, Edvard, 1879–1943, dansk målare.