1. Maria Jotuni

  Jotuni, Maria, 1880–1943, finsk författare.
 2. Lena Willemark

  Willemark, Lena, född 1960, sångerska och riksspelman (fiol, spilåpipa m.fl. instrument).
 3. magnapull

  magnapull, magnapullstart, populärt ”snörstart”, mekanisk startanordning för mindre förbränningsmotorer till t.ex. båtar, snöskotrar, gräsklippare och andra motorredskap som saknar startmotor.
 4. wire

  wire se vajer
  Svensk ordbok
 5. CTD

  CTD, instrument för oceanografiska mätningar som används för att registrera havsvattnets temperatur och elektriska ledningsförmåga.
 6. Rombergs prov

  Rombergs prov, ett balansprov, som ingår i neurologisk undersökning, varvid patienten skall blunda och stå stilla med fötterna ihop.
 7. isbrytare

  isbrytare, fartyg som är särskilt byggt för att assistera handelsfartyg i sjöfart med is.

 8. Antarktis

  Antarktis, världsdel och kontinent.

 9. kuwaitisk

  kuwaitisk [-vaj´t-] adj. ~t ORDLED: kuwait-isk
  Svensk ordbok
 10. kuwaitiska

  kuwaitiska [-vaj´t-] subst. ~n kuwaitiskor ORDLED: kuwait-isk-an
  Svensk ordbok