1. vajrayana

  vajrayana, vajrayāna, en senare riktning inom buddhismen, också känd som buddhistisk tantrism.
 2. vaja

  vaja, försvenskad benämning på renko.
 3. vajer

  vajer, stållina, se lina.
 4. vajra

  vajra, ett vapen som i Avesta betecknas som tillhörigt Mithra, i Rigveda Indra.
 5. Vajgatj

  Vajgatj, ö i nordvästra Ryska federationen; för belägenhet se landskarta Ryska federationen.
 6. Vajrapani

  Vajrapani, Vajrapāṇi, tantrisk bodhisattva, se Vajradhara.
 7. Vajontdammen

  Vajontdammen, Vaiontdammen, valvdamm i armerad betong i floden Vajont, ett tillflöde till Piave i Alperna i nordöstra Italien.
 8. Vajradhara

  Vajradhara, vajradhāra eller Vajrapāṇi, en bodhisattva som inom tantrisk buddhism utgör den främsta symbolen för den yttersta verkligheten.
 9. Vajracchedika

  Vajracchedika, vajracchedikā, en av mahayanabuddhismens texter, även kallad Diamantsutran.
 10. finsk-ugriska språk

  finsk-ugriska språk, språkgrupp som sedan urminnes tid har sin utbredning i tajgans skogsbälte från floden Ob och västerut.