1. ungerska

  ungerska, ett finsk-ugriskt språk som talas som modersmål av 12,6 miljoner (2010), varav merparten i Ungern samt av större grupper i grannländerna Rumänien, Slovakien, Österrike, Serbien och Ukraina samt av mindre grupper utvandrare i många andra länder, bl.a. USA, Tyskland, Israel och Sverige.
 2. vinsch

  vinsch, spel, mekanisk anordning för att förflytta laster (gods) vertikalt eller horisontellt.
 3. brass

  brass, grovt tågvirke eller vajer ingående i den löpande riggen, som används för att vrida ett segelfartygs rår i horisontalplanet för att få seglen i bästa vinkel mot vinden.
 4. lodlina

  lodlina, redskap vid lodning.
 5. bobbins

  bobbins, rullar eller klot uppträdda på en vajer som fästs intill undertelnen på en trål.
 6. cirkumnutation

  cirkumnutation, mer eller mindre cirkulär spiral- eller rotationsrörelse hos många växtorgan.
 7. pråm

  pråm, flatbottnad farkost avsedd för transport av gods; vanligen avses en sådan utan egen motor.
 8. spelflotte

  spelflotte, timrad flotte som användes vid manuell bogsering ( spelflottning) av timmer över sjöar och sel.
 9. surrning

  surrning, anordning som hindrar last från att glida eller välta under transport.
 10. vattenhämtare

  vattenhämtare, behållare som används för att hämta upp vatten från önskat djup i hav eller i sjöar vid provtagning.