1. vattenhämtare

  vattenhämtare, behållare som används för att hämta upp vatten från önskat djup i hav eller i sjöar vid provtagning.
 2. Edvard Weie

  Weie, Edvard, 1879–1943, dansk målare.
 3. Lena Willemark

  Willemark, Lena, född 1960, sångerska och riksspelman (fiol, spilåpipa m.fl. instrument).
 4. magnapull

  magnapull, magnapullstart, populärt ”snörstart”, mekanisk startanordning för mindre förbränningsmotorer till t.ex. båtar, snöskotrar, gräsklippare och andra motorredskap som saknar startmotor.
 5. Rombergs prov

  Rombergs prov, ett balansprov, som ingår i neurologisk undersökning, varvid patienten skall blunda och stå stilla med fötterna ihop.
 6. transportör

  transportör, mekanisk utrustning för (kontinuerlig) förflyttning av massa- och styckegods samt personer.
 7. isbrytare

  isbrytare, fartyg som är särskilt byggt för att assistera handelsfartyg i sjöfart med is.

 8. Antarktis

  Antarktis, världsdel och kontinent.