1. vals

  vals, pardans i 3/4-takt med ursprung i den österrikiska dansen ländler.

 2. valkrets

  valkrets, geografiskt område vars röstberättigade invånare har rätt att utse representanter till exempelvis riksdagen, regionfullmäktige eller kommunfullmäktige.

 3. valfrändskap

  valfrändskap, tyska Wahlverwandschaft, en ursprungligen kemisk term, införd av Torbern Bergman i avhandlingen ”Disquisitio de attractionibus electivis” (1775).
 4. valeriana

  valeriana, valerianarot, valerianae radix, den torkade jordstammen av växtarten läkevänderot.
 5. Valentino

  Valentino, egentligen Valentino Garavani, född 1932, italiensk modeskapare.
 6. Valakiet

  Valakiet, rumänska Țara Românească (”Rumänska Landet”), historiskt furstendöme mellan Transsylvanska alperna och Donau, framvuxet under första hälften av 1300-talet.
 7. valskvarn

  valskvarn, kvarn i vilken malningen sker i valsstolar.
 8. vallmoväxter

  vallmoväxter, Papaveraceae, familj växter som omfattar 23 släkten och cirka 210 arter; de flesta örter, några buskar och små träd.
 9. vallmo

  vallmo, växt, se vallmor och vallmoväxter.
 10. Vallentuna

  Vallentuna, församling i Stockholms stift, Vallentuna kommun, Uppland (Stockholms län); 27 526 invånare (2016).