1. Vallentuna

  Vallentuna, församling i Stockholms stift, Vallentuna kommun, Uppland (Stockholms län); 27 526 invånare (2016).

 2. valkyria

  valkyria, valkyrja, i fornnordisk mytologi en kvinnlig gestalt främst knuten till Odens krigarfunktion, ibland ingående i ett anonymt kollektiv.
 3. valross

  valross, Odobenus rosmarus, den enda arten i sälfamiljen valrossar ( Odobenidae).
 4. valspråk

  valspråk, ett ord, en ordförbindelse, en sats eller en mening som i förtätad form uttrycker en persons eller en institutions strävan eller ideal.
 5. vallfärd

  vallfärd, vallfart eller pilgrimsfärd, är en resa till en helig plats som man gör av religiösa skäl, till exempel för att be, tacka eller visa att man ångrat det man gjort fel.
 6. val

  1val subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: val-et
  Svensk ordbok
 7. val

  2val subst. ~en ~ar ORDLED: val-en
  Svensk ordbok
 8. valin

  valin, val, V, en av de 20 vanliga aminosyrorna i proteiner.
 9. valrike

  valrike, monarki där härskaren utses genom val.
 10. valkrets

  valkrets, geografiskt område vars röstberättigade invånare har rätt att utse representanter till exempelvis riksdagen, regionfullmäktige eller kommunfullmäktige.