1. Valentinus

  Valentinus, Valentin, kristen martyr i Rom vid okänd tidpunkt.
 2. validering

  validering, värdering, särskilt av kompetens som traditionellt varit svår att mäta, t.ex. inom utbildning eller yrkesliv, men även vid vetenskapliga metodbedömningar och inom industrin.
 3. valutapolitik

  valutapolitik, växelkurspolitik, åtgärder som vidtas för att påverka en valutas växelkurs mot andra valutor.
 4. valross

  valross, Odobenus rosmarus, den enda arten i sälfamiljen valrossar ( Odobenidae).
 5. valspråk

  valspråk, ett ord, en ordförbindelse, en sats eller en mening som i förtätad form uttrycker en persons eller en institutions strävan eller ideal.
 6. valvbro

  valvbro, bro där ett eller flera valv i sten eller betong utgör bärande element.
 7. Valencia

  Valencia, València,  huvudstad i provinsen och regionen med samma namn, östra Spanien; 790 200 invånare (2016), i storstadsområdet 1,4 miljoner.

 8. Valhall

  Valhall är guden Odens borg i fornnordisk religion.

 9. Valdemar IV Atterdag

  Valdemar IV Atterdag, född troligen 1321, död 24 oktober 1375, kung av Danmark från 1340, son till Kristofer II.
 10. Valdemar den store

  Valdemar den store, dansk kung, se Valdemar I.