1. valfrihet

  valfrihet innebär att vi kan välja och fatta beslut och att det är vi själva som väljer.
 2. vallmoväxter

  vallmoväxter, Papaveraceae, familj växter som omfattar 23 släkten och cirka 210 arter; de flesta örter, några buskar och små träd.
 3. Valencia

  Valencia, València, autonom region i östra Spanien; 23 300 km2, 5 miljoner invånare (2016).

 4. Vale

  Vale, i fornnordisk mytologi Odens son.
 5. vala

  vala, trollkvinna i fornnordisk mytologi och isländska sagor, se völva.
 6. vals

  vals, pardans i 3/4-takt med ursprung i den österrikiska dansen ländler.

 7. Internationella valutafonden

  Internationella valutafonden, International Monetary Fund, IMF, Valutafonden, Washington, överstatligt organ som liksom Världsbanken bildades 1944.
 8. valkvotsmetoden

  valkvotsmetoden, proportionell valmetod enligt vilken antalet röstande i en valkrets delas med antalet mandat i kretsen.
 9. valnötsväxter

  valnötsväxter, Juglandaceae, familj tvåhjärtbladiga växter med drygt 50 arter lövfällande, aromatiskt doftande träd och buskar främst i norra tempererade regionen och i subtropiska regionen.
 10. Valentino

  Valentino, egentligen Valentino Garavani, född 1932, italiensk modeskapare.