1. vallslätt

  vallslätt, stor månkrater med komplex struktur med centralberg, relativt flat botten och en begränsande, nära cirkulär vall.
 2. Valle härad

  Valle härad, område i Västergötland, strax öster om Skara.
 3. Valle de la Pascua

  Valle de la Pascua, stad i mellersta Venezuela; för belägenhet se landskarta Venezuela.
 4. Vallby

  Vallby, f.d. församling i Strängnäs stift, Eskilstuna kommun, Södermanland (Södermanlands län), sedan 1995 ingående i Kafjärdens församling.
 5. Vallda

  Vallda, församling i Göteborgs stift, Kungsbacka kommun, Halland (Hallands län); 8 521 invånare (2016).

 6. Vallby

  Vallby, f.d. församling i Simrishamns kommun, Skåne (Skåne län).
 7. Vallkärra

  Vallkärra, f.d. församling i Lunds stift, Lunds kommun, Skåne (Skåne län), sedan 1992 ingående i Torns församling.
 8. Vallby

  Vallby, f.d. församling i Enköpings kommun, Uppland (Uppsala län).
 9. Valleberga

  Valleberga, f.d. församling i Ystads kommun, Skåne (Skåne län).
 10. vallodling

  vallodling, ängsodling, ängsskötsel, produktion av vallväxter till bl.a. foder, bete, energigrödor, anläggning och skötsel av grönytor samt produktion av vallväxtfrö.