1. vallningstabell

  vall`ningstabell subst. ~en ~er ORDLED: vall-nings--tab-ell-en
  Svensk ordbok
 2. vallhund

  vall`hund subst. ~en ~ar ORDLED: vall--hund-en
  Svensk ordbok
 3. vallhorn

  vall`horn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: vall--horn-et
  Svensk ordbok
 4. vallört

  vall`ört subst. ~en ~er ORDLED: vall--ört-en
  Svensk ordbok
 5. vallonsmide

  vallo`nsmide subst. ~t ORDLED: vall-on--smid-et
  Svensk ordbok
 6. vallonsk

  vallo´nsk adj. ~t ORDLED: vall-on-ska
  Svensk ordbok
 7. vallgrav

  vall`grav subst. ~en ~ar ORDLED: vall--grav-en
  Svensk ordbok
 8. vallfärda

  vall`färda verb ~de ~t ORDLED: vall--färd-ar SUBST.: vallfärdande; vallfart, vallfärd
  Svensk ordbok
 9. vallmofrö

  vall`mofrö subst. ~et äv. ~t, ~n, best. plur. ~na äv. ~en ORDLED: vall-mo--frö-et
  Svensk ordbok
 10. vallfart

  vall`fart subst. ~en ~er ORDLED: vall--fart-en
  Svensk ordbok