1. invallning

  in`vallning subst. ~en ~ar ORDLED: in--vall-ning-en
  Svensk ordbok
 2. fäbodvall

  fäbodvall [fä`bo(d)-] subst. ~en ~ar ORDLED: fä-bod--vall-en
  Svensk ordbok
 3. klistervalla

  klis`tervalla subst. ~n ORDLED: klister--vall-an
  Svensk ordbok
 4. blodvallning

  blo`dvallning subst. ~en ~ar ORDLED: blod--vall-ning-en
  Svensk ordbok
 5. fårhund

  få`rhund subst. ~en ~ar ORDLED: får--hund-en
  Svensk ordbok
 6. kovall

  kovall´ subst. ~en ~er ORDLED: ko-vall-en
  Svensk ordbok
 7. banvall

  ba`nvall subst. ~en ~ar ORDLED: ban--vall-en
  Svensk ordbok
 8. nyvälle

  ny`välle subst. ~t ORDLED: ny--väll-et
  Svensk ordbok
 9. vågfront

  vå`gfront subst. ~en ~er ORDLED: våg--front-en
  Svensk ordbok
 10. trevallare

  tre`vallare subst. ~n äv. trevallarn, plur. ~, best. plur. trevallarna ORDLED: tre--vall-ar-en
  Svensk ordbok