1. vals

  vals, pardans i 3/4-takt med ursprung i den österrikiska dansen ländler.
 2. valsystem

  valsystem, övergripande utformning av ett lands representationssystem på nationell och subnationell nivå.
 3. vals

  vals, i tekniska sammanhang en roterande cylinder av t.ex. stål, trä, gummi eller keramiskt material.
 4. valsedel

  valsedel, blankett med uppgift om parti och kandidater vid allmänna val, i regel kostnadsfritt tillhandahållen av centrala valmyndigheten (vallagen, 6:e kap.).
 5. valskvarn

  valskvarn, kvarn i vilken malningen sker i valsstolar.
 6. proportionella val

  proportionella val, valsystem för att fördela mandat mellan partier i allmänna val i proportion till partiernas röstetal.

 7. valar

  valar, Cetacea, ordning däggdjur med ca 80 nutida arter fördelade på de två underordningarna bardvalar och tandvalar.

 8. valsning

  valsning, bearbetningsprocess där ämnet deformeras plastiskt mellan två roterande cylindrar, valsar.

 9. val

  val innebär inom politiken att välja representanter till riksdag, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige och EU-parlamentet.
 10. Valsgärde

  Valsgärde, by vid Fyrisån, ca 3 km norr om Gamla Uppsala, Uppland.