1. vals

  1vals subst. ~en ~ar ORDLED: vals-en
  Svensk ordbok
 2. vals

  2vals subst. ~en ~er ORDLED: vals-en
  Svensk ordbok
 3. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 4. demokrati

  demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.

 5. direkt val

  direkt val innebär att de röstberättigade väljarna utser ledamöterna av de beslutande församlingarna, t.ex. riksdag eller kommunfullmäktige.
 6. Marie Curie

  Curie, Marie, född Skłodowska, född 7 november 1867, död 4 juli 1934, polsk-fransk fysiker och kemist; jämför släktartikel Curie.
 7. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 8. indirekt demokrati

  indirekt demokrati, beslutsform där de röstberättigade i demokratisk ordning utser representanter, t.ex. en parlamentarisk församling eller en elektorsförsamling, som fattar beslut å väljarnas vägnar.
 9. Kap Vals

  Kap Vals, udde i södra Nya Guinea, Indonesien; för belägenhet se karta Nya Guinea.
 10. valens

  valens, benämning, införd i slutet av 1860-talet, på olika atomslags bindningskapacitet, dvs. det antal andra atomer de förmår binda i sina föreningar.