1. Nelson Mandela

  Mandela, Nelson, född 18 juli 1918, död 5 december 2013, sydafrikansk statsman, president 1994–99.
 2. blåval

  blåval, Balaenoptera musculus, art i familjen fenvalar.

 3. teokrati

  teokrati, gudsvälde, statsskick där en gudomlig auktoritet utgör regimens yttersta legitimitetsgrund.

 4. region

  region, sekundärkommun för kommunal självstyrelse i länen med allmän kompetens, kommunal beskattningsrätt och ansvar för vissa speciallagsreglerade uppgifter inom framförallt hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling.

 5. opposition

  opposition, i politiska sammanhang det eller de partier som inte tillhör ett lands regering och som i motsats till partier som aktivt eller passivt stöder regeringen, utan att själva ingå i den, bekämpar regeringen och dess politik.

 6. rösträtt

  rösträtt, rätt att avge röst i ett allmänt val till riksdag, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige samt folkomröstning; historiskt även rätt att delta i prästval samt kommunalstämmas respektive kyrkostämmas och allmän rådstugas överläggningar och beslut.
 7. kovalent bindning

  kovalent bindning, elektronparbindning, benämning på bindning mellan atomer som uppkommer genom att de delar elektronpar.
 8. differentiering

  differentiering, uppdelning, skapande eller uppkomst av skillnader (differenser) inom något som först varit enhetligt; term inom skolväsendet.
 9. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 10. regeringen

  regeringen, Sveriges högsta verkställande myndighet, kollektivet av statsråd under statsministerns ledning.