1. flyttningsattest

  flyttningsattest, flyttningsbetyg, prästbevis, intyg utfärdat av prästen i den församling varifrån utflyttning skulle ske, sedan 1947 ersatt av flyttningsanmälan.
 2. hushåll

  hushåll, en enhet av människor som delar bostad och ansvar för varandras försörjning.
 3. buddhism

  buddhism, en ursprungligen indisk religion som har buddhan Shakyamuni (Siddhartha Gautama, ofta kallad Buddha) som en av sina grundare och som förebild; det centrala i dess lära är att man genom att överge världen kan nå fram till befrielse från lidandet (dvs. lidandet i återfödelsernas kretslopp).
 4. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 5. vandla

  van`dla verb ~de ~t ORDLED: vandl-ar SUBST.: vandel
  Svensk ordbok
 6. fläckfri

  fläck`fri adj. ~tt ORDLED: fläck--fri
  Svensk ordbok
 7. leverne

  le`verne subst. ~t ORDLED: lev-er-net
  Svensk ordbok
 8. uppförande

  upp`förande subst. ~t ~n ORDLED: upp--för-and-et
  Svensk ordbok
 9. tvivelaktig

  tvi`velaktig adj. ~t ORDLED: tvivel-akt-ig
  Svensk ordbok
 10. förvandla

  förvan´dla verb ~de ~t ORDLED: för-vandl-ar SUBST.: förvandlande, förvandling
  Svensk ordbok