1. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 2. Saturnus

  Saturnus, symbol ♄, solsystemets näst största planet, berömd för sina vackra ringar.

 3. konsumtion

  konsumtion, slutlig användning (förbrukning) av varor och tjänster.
 4. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt, BNP, sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.

 5. produktionsfaktor

  produktionsfaktor, faktor, produktionsmedel, de olika resurser som behövs för att producera varor och tjänster.
 6. feodalism

  feodalism, term som inom historisk forskning används för att beteckna det medeltida länsväsendet med dess specifika rättsliga förhållanden.

 7. Karl Marx

  Marx, Karl, född 5 maj 1818, död 14 mars 1883, tysk samhällsforskare, arbetarrörelsens inflytelserikaste tänkare.
 8. karma

  karma, även karman; pali kamma, centralt begrepp i indiska religioner, såväl i hinduism som i jainism och buddhism för inte bara handlingen utan även resultatet av handlingen.
 9. filosofi

  filosofi, term som ursprungligen, i det antika Grekland, användes om alla försök att rationellt förstå och förklara någonting; den täckte då ungefär det vi i dag skulle kalla ren (till skillnad från tillämpad) vetenskap.
 10. migration

  migration, samlingsbegrepp för människors flyttning över olika avstånd.